Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

SATICI
TAUSS KİMYA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. (TAUSS KİMYA)
Kurtköy Mah. Ankara Cad. Yelken Plaza no: 289/21 Pendik/İstanbul
Telefon : 0 850 512 25 20    Mersis No : 0831042801600014

 

ALICI

 

MADDE 2 -TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler, bundan sonra karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

Taraflar SATICI ve ALICI
Site SATICI’ya ait web sitesi – market.taussmarine.com
Satıcı TAUSS MARINE adına TAUSS KİMYA
Alıcı SATICI’ya ait site üzerinden ürün talep eden gerçek ya da tüzel kişi
Sözleşme SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşme
Ürün Alışverişe konu olan mallar

 

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU ve KAPSAMI

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait siteden elektronik ortamda sipariş verdiği aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik (RG:27.11.2014/29188) hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 4 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN NİTELİKLERİ

4.1. SATICI tarafından sunulan ürünlerin ambalaj bilgileri ve teknik özellikleri SİTE’de yayınlanmış olup listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar KDV dâhil perakende satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

4.2. Sipariş edilen ürünün veya ürünlerin peşin satış fiyatları ve taksit komisyon oranlarıyla kargo ve vergiler dâhil toplam tutarı sipariş formunda ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir. SATICI tarafından yapılan indirimler, kuponlar, kargo ücreti ve sair uygulamalar satış fiyatına yansıtılır. Sözleşmeye konu olan ürün ve hizmet fiyatları, sipariş sonu ALICI’ya gönderilen bilgilendirme mailinde ve ürünler için düzenlenen fatura içeriğinde mevcuttur.

4.3. ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Kargo ücreti ödenecekse bu tutar KDV dâhil toplam tutara eklenecek ve ALICI tarafından hepsi birlikte ödenecektir.

 

MADDE 5 – MALIN TESLİMİ ve TESLİMAT ŞEKLİ

5.1.Sözleşme ALICI tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girmiş olup, SATICI’dan satın almış olduğu ürünün kendisine teslim edilmesiyle ifa edilir.

5.2.Ürün, sitede belirtilen süre içerisinde anlaşmalı kargo firmaları tarafından gönderilir. Ürünün kargoya verilmesinin ardından kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden SATICI sorumlu değildir.

5.3. Ürün, ALICI’nın kendisine veya işbu sözleşmede belirtmiş olduğu adrese ve belirtilen yetkili kişi/kişilere teslim edilir. Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

5.4. Fatura düzenlenmesinde ALICI’nın sipariş formunda vermiş olduğu fatura bilgileri esas alınır, fatura teslimat sırasında fatura adresinde belirtilen kişi veya kuruma sipariş ile birlikte teslim edilir. Fatura bilgilerinde eksik ya da yanlış bilgiler bulunması durumunda SATICI, bilgiler teyit edilene kadar siparişi erteleyebilir.

 

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER

6.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekliyle teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.2. ALICI’nın Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.3. Ürün teslimatı; Satıcı’nın stokunun müsait olması halinde ve ödemenin gerçekleşmesinden sonra taahhüt edilen sürede yapılır. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın gönderi adresinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.

6.4. SATICI, yasal mevzuat gereklerine göre sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.5. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.6. SATICI, sipariş edilen ürünün teslimi imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, tüketiciye bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak bildireceğini ve tahsil etmiş olduğu toplam bedeli 14 günlük süre içinde ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu SÖZLEŞME’yi elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle SÖZLEŞME konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.8. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde kargo masrafı kendisine ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemezse durumu ALICI’ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’dan talep etme hakkını haizdir.

6.10. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 3 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. SATICI tarafından ürün kargoya verildikten sonra yapılan sipariş iptallerinde kargo bedelinden ALICI sorumludur.

6.11. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.12. SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

6.13. ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce kontrol edecek; ezik, delik, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünü doğru şekilde kullanma sorumluluğu tamamen ALICI’ya aittir.

6.14. ALICI ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

 

MADDE 7 – CAYMA HAKKI

7.1. ALICI; mesafeli sözleşmenin ürün satışına ilişkin olması durumunda, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünü reddederek Sözleşmeden Cayma Hakkını kullanabilir. Cayma Hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar ALICI’ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, Cayma Hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2. ALICI’ya teslim edilen sıvı ürünlerin iadesi için Yönetmelik gereği ambalajlarının açılmamış ve kullanılmamış olması şartıır. Ambalajı açılmış ve kullanılmış ürünlerin iadesinde Cayma Hakkının kullanılması mümkün değildir.

7.3. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması gerekir. Bu hakkın kullanılması halinde;

a) 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

c) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde ürünü iade almakla yükümlüdür.

d) ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle ürün değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür.

e) Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

f) ALICI, iade halinde satın almış olduğu ürünü SATICI’ya anlaşmalı bir kargo şirketiyle göndereceğini ve tüm kargo masraflarını kendisinin karşılayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 8 – TEMERRÜT HALİ ve HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 9 – BİLDİRİMLER ve DELİL SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda TAUSS KİMYA’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 10 – UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikâyet ve itirazlar, aşağıdaki kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır. Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:

01/01/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2017 yılı için tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda değeri:

a) 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,

b) Büyükşehir statüsünde olan illerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

c) Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,

d) Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 2.400 (iki bin dört yüz) Türk Lirası ile 3.610 (üç bin altı yüz on) Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri görevli kılınmışlardır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

 

MADDE 11 – YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

Bu sözleşme 06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiştir. market.taussmarine.com sitesinden alışveriş yapan ALICI, siparişin sonuçlanması durumunda yukarıda belirtilen online satış şartlarını tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabul etmiş sayılır.

11 (onbir) maddeden ibaret bu Sözleşme, taraflarca okunarak 29/11/2022 tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.